Dolda fel

Det finns alltid en risk när man köper ett hus eller lägenhet att det finns dolda fel, alltså sådana fel som finns men som man inte upptäckt vid besiktning av fastigheten. Som köpare så ska man ha uppfyllt plikten att undersöka, så det är ett rätt så stort ansvar som köpare att undersöka noga.

Anmäl de fel som upptäcks

Om fel skulle upptäckas så måste detta anmälas så snabbt från det har upptäckts, om felet är av den arten att det går att hävda att säljaren inte uppfyllt vad som lovats eller att det är försummat från tidigare ägare så kan skadestånd krävas. I de flesta tvister så rekommenderas att kontakta jurister som kan ta sig an och titta på fallet för att få tips och råd hur du ska gå tillväga. Detta kan gälla om det är fråga om stora kostnader som kan uppstå i fallet.

Förändring i köpekontraktet

Är det dolda felet av väsentlig betydelse så ska du som köpare kunna häva köpet och låta kontraktet rivs. Det finns också möjlighet att säljaren vill lägga in en så kallad friskrivningsklausul i kontraktet vid försäljningen. Detta innebär oftast att köpesumman är markant lägre men inte få någon ersättning om dolda fel skulle upptäckas. Det innebär också att den som säljer inte är medveten om några som helst dolda fel vid transaktionen av köpeskilling eller liknande.

Vad är dolda fel?

Hur kan man då räkna vad som är ett dolt fel, det finns några kriterier om bör uppfyllas för att man ska kunna räkna felet som dolt. Vid tillfället för köpet så ska felet redan ha funnits. Det ska inte ha gått att upptäcka felet direkt och det ska inte gått att förvänta sig detta fel. Samt att säljaren lämnat uppgifter som avviker från bostadens egenskaper. Det är viktigt att allt går rätt till vid försäljning och köp av bostad. Dolda fel är något som vi bör kolla upp ordentligt.