Hålla fukten borta från huset

water damage bathroom house_98717111

Fukt och väta är husets största fiende. Det är ett problem som många kan få men det går också att undvika. 

En stort antal hus med krypgrund kommer att få fuktproblem någon gång under husets liv. Har man väl fått problem kan det vara svårt att få bukt med dem, och det kan kosta tusentals kronor. Och då är det bäst att försäkringen täcker fuktskador, för det är inte alla standardförsäkringar som täcker fuktskador i grunden.

Du kan också få problem med dräneringen om det inte har utförts rätt eller i tid. En felaktig dränering leder inte bort vatten från grunden och vilket material grunden än är, kommer vatten till slut att bryta sig genom. Det finns faktiskt ny teknologi på marknaden som kan åtgärda dränering mycket lättare än att gräva upp halva trädgården. Med det nya sättet använder man ström för att ladda vattenpartiklarna i väggarna vilket gör att de söker sig marken för att nå en negativ laddning. Man kan sedan hålla koll på fukthalterna med telefonen för att se till att systemet håller det den lovar.

Fukt kan också ske i våtutrymmen som badrum och kök. Om yt- eller tätskikt är trasiga är det sällan någon försäkring som gäller eftersom det anses att man har brustit i underhåll. Fuktskador kan leda till mögel och oftast behöver man riva ut det fuktskadade området ned till grunden innan man kan vara säker på att man tagit itu med problemet.

I köket kommer många fuktskador av av läckande diskmaskiner. Det kan vara så att plasten under diskmaskinen är trasig eller gammal, eller så har diskmaskinen gått sönder.